Eğitm Sayısı :532
AnasayfaMysql DersleriMysql Dersleri | Case Operatörü

Mysql Dersleri | Case Operatörü

Mysql Dersleri

Mysql de if else yapısı gibi biz işlemler yapabiliyoruz . Bu bizim daha az veri tutmamızı sağlamakta olmakla birlikte işlerimizi kolaylaştırmakta . Kullanımı biraz farklı gelebilir ama kullandıkça çözümlemeniz rahat olabilir. Şimdi Yapısına bakalım .

Öğrenci Tablosu

ogrenciId ad soyad okulNo bolumId
1 Mehmet Durmaz 1250 1
2 Ahmet Yıkılmaz 1452 1
3 Ayşe NULL 1656 2
4 Melek Tunc 1245 2
5 Seher Ay 2364 5
6 Şakir Yok 1025 4
7 Abbas Kırmızı 1436 3
8 Ayşe Pekmez 1237 2
9 Mert Günaydın 2563 5

Notlar Tablosu

notId ogrenciId dersId vize final
1 1 1 60 45
2 2 3 69 75
3 3 3 56 76
4 3 5 67 89
5 4 2 80 50
6 5 5 60 76
7 6 4 26 70
8 7 2 90 35
9 8 1 60 56
10 9 2 54 45
11 4 3 58 98

Case Yapısı

Sütun 1 , Sütun 2 burada göstermek istediğimiz sütunları yazıyoruz . Case ifademizden sonra hangi tablodaki değere göre işlem yapmak istiyorsak Case ifadesinin yanına yazıyoruz burada Sütun 3 daha sonra ” when ” ifadesinden sonra sütun 3 içindeki değere göre işlem yapmak istediğimiz için “then” ifadesinden sonra o işlemin yeni değerini “then ” ifadesinden sonra yazıyoruz unutmayalım tek tırnak için yazıyoruz bunları ve en son “end” ifadesiyle bitiriyoruz.
Select < Sütun 1 > , < Sütun 2 > ,Case < Sütun 3 >
When ‘ < sütun3 içindeki değer>’ then ‘< yeni değer>’
End
from < tablo adi>

Case ile ilgili Örnekler

Örnek – 1

Bu örneğimizde bölümId si değerine göre karşısına o bölümlerin
isimlerini yazdırmak olacak.

Öğrenci Tablosu

ad soyad bolumId bolumAdi
Mehmet Durmaz 1 Bilgisayar Öğretmenliği
Ahmet Yıkılmaz 1 Bilgisayar Öğretmenliği
Ayşe NULL 2 Fizik Öğretmenliği
Melek Tunc 2 Fizik Öğretmenliği
Seher Ay 5 Biyokimya Mühendisliği
Şakir Yok 4 Kimya Öğretmenliği
Abbas Kırmızı 3 Fizik Bölümü
Ayşe Pekmez 2 Fizik Öğretmenliği
Mert Günaydın 5 Biyokimya Mühendisliği

Örnek – 2

Biraz daha zorlu bir şey yapalım bu sefer matematiksel ifade kullanalım . Önce Notların ortalamasını hesalasın bu ortalamaya görede belirlili aralıktaki değerlere göre işlemler yapsın.

Notlar Tablosu

ogrenciId vize final ortalama durum
1 60 45 51.0 CC ile geçitiniz
2 69 75 72.6 Daha yüksek notla geçtiniz.
3 56 76 68.0 Daha yüksek notla geçtiniz.
3 67 89 80.2 Daha yüksek notla geçtiniz.
4 80 50 62.0 Daha yüksek notla geçtiniz.
5 60 76 69.6 Daha yüksek notla geçtiniz.
6 26 70 52.4 CC ile geçitiniz
7 90 35 57.0 CC ile geçitiniz
8 60 56 57.6 CC ile geçitiniz
9 54 45 48.6 Kaldınız
4 58 98 82.0 Daha yüksek notla geçtiniz.

İç içe Case Kullanımı

İç içe Case i kullanmayı iç içe if deyimleri kullanmak gibi düşünebilirsiniz.

Notlar Tablosu

ogrenciId vize final ortalama durum
1 60 45 51.0 CC ile Geçtiniz
2 69 75 72.6 Büyük Not ile Geçtiniz
3 56 76 68.0 Büyük Not ile Geçtiniz
3 67 89 80.2 Büyük Not ile Geçtiniz
4 80 50 62.0 Büyük Not ile Geçtiniz
5 60 76 69.6 Büyük Not ile Geçtiniz
6 26 70 52.4 CC ile Geçtiniz
7 90 35 57.0 57 Notu ile geçtiniz
8 60 56 57.6 CC ile Geçtiniz
9 54 45 48.6 Kaldınız
4 58 98 82.0 Büyük Not ile Geçtiniz
Paylaşmak Güzeldir :)
Mysql Dersleri | Ord
Mysql Dersleri | Gro

ademyalcin27@gmail.com

Oy
Henüz yorum yapılmadı . İlk sen neden yorum yapmayasın ?

Yorum yap

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*